Om Koret

Caroline Amalie Koret er et blandet kor, der blev dannet i 2008 under Sune Kaats ledelse og på hans initiativ. Koret synger typisk a cappella, dvs. uden instrumentledsagelse. Koret har siden sin start øvet i Lyngby Kirkes Sognegård.

Korets dirigent Sune Kaat har studeret musikvidenskab og russisk på Københavns Universitet, suppleret med studier i Sverige og Rusland. Sine korlederfærdigheder har han bl.a. erhvervet gennem private studier hos Jan Scheerer i Danmark og Tyskland samt hos V. P. Nesterov i St. Petersborg, og i forbindelse med sine studier på KU hos Morten Schuldt-Jensen og Flemming Windekilde.

Koret har taget navn efter Caroline Amalie (1796 – 1881), der blev gift med den senere Kong Christian VIII. Sorgenfri Slot var deres foretrukne sommerresidens, og det vedblev slottet at være for Caroline Amalie efter kongens død i 1848. Lyngby Kirke fungerede som slotskirke for Sorgenfri Slot.

B.S. Ingemann digtede i 1837 på kronprisesse Caroline Amalies opfordring syv morgensange til børn, en til hver dag i ugen. Samme år komponerede C.E.F. Weyse melodier til dem alle. Sangene blev brugt i de asyler, som blev oprettet på Caroline Amalies initiativ. Den nuværende børnehave på Asylgade i Bondebyen i Lyngby er grundlagt i 1854 som et af disse asyler.

Koret optager meget gerne flere sangere - især i  stemmerne
sopran, tenor og bas
Vi øver fra slutningen af august til slutningen af maj, hver onsdag fra 19.00 til 21.30 i Lyngby Kirkes Sognegård, Stades Krog 9, Kgs. Lyngby. Se
Kontakt

Koret hører under DOF Aftenskole Lyngby og er medlem af Kor72